Trong Minecraft có một số mã định dạng cũng như mã màu để người chơi có thể sử dụng, để biến hóa cách trò chuyện thêm phần đặc sắc, đồng thời cũng là cách đổi tên màu trong minecraft cực thú vị. Thao tác thực hiện vô cùng đơn giản, chủ yếu sử dụng câu lệnh để hoàn tất, vậy câu lệnh sao cho chính xác, cùng Game B52 Club tìm hiểu xem sao nhé.

Bảng mã màu và mã định dạng

Mã màu được sử dụng chủ yếu để tìm ra cách đổi tên màu trong minecraft hoặc thay đổi màu sắc văn bản trong trò chơi, thậm chí chúng ta còn có thể đổi màu cho đội hoặc tùy chỉnh màu sắc cho quần áo của nhân vật, trong đó bảng mã màu cơ bản được mọi người chia sẻ bao gồm:

 • &0: Black.
 • &1: Dark Blue.
 • &2: Dark Green.
 • &3: Dark Aqua.
 • &4: Dark Red.
 • &5: Dark Purple.
 • &6: Gold.
 • &7: Gray.
 • &8: Dark Gray.
 • &9: Blue.
 • &a: Green.
 • &b: Aqua.
 • &c: Red.
 • &d: Light Purple.
 • &e: Yellow.
 • &f: White.

Đâu là cách đổi tên màu trong minecraft nhanh gọn lẹ

Ngoài cách đổi tên màu trong minecraft, thì thay đổi định dạng của câu từ trong Minecraft cũng được mọi người quan tâm và tìm hiểu. Chúng ta có thể đổi kiểu chữ từ bình thường sang In Đậm, Nghiêng Gạch Chéo… đều có thể được. Bảng mã định dạng bao gồm:

 • &k: Magic.
 • &l: In đậm.
 • &m: Gạch ngang.
 • &n: Gạch chân.
 • &o: In nghiêng.
 • &r: Reset.
 • \n: Xuống hàng.

Muốn có cách đổi tên màu trong minecraft, trước tiên chúng ta phải nắm được những thông tin này trước tiên. Vì nếu không có bảng mã trong tay, việc hoàn thành câu lệnh để thay đổi màu sắc là điều vô cùng khó khăn. Khi đã có bảng mã rồi, bắt đầu tiếp tục sang cách đổi tên màu trong minecraft nhé.

Hướng dẫn cách đổi tên màu trong minecraft

Trước khi đổi tên màu, đầu tiên cần phải biết cách đổi tên trước tiên, sau đó ghép bảng màu vào hoặc bảng mã định dạng.

Cách đổi tên trong minecraft

Để có thể thay đổi được tên của mình trong Minecraft, thông thường sẽ phải sử dụng lệnh như sau: /nick [tên muốn thay thế], ví dụ /nick GameB52 => Tên hiển thị sẽ là GameB52.

Để có thể thay đổi được tên của mình kết hợp với kiểu định dạng, thông thường sẽ phải sử dụng câu lệnh như sau: /nick [mã định dạng][tên muốn thay thế], ví dụ /nick &oGameB52 => Tên hiển thị sẽ là GameB52.

Đâu là cách đổi tên màu trong minecraft nhanh gọn lẹ

Cách đổi tên màu trong minecraft

Để có thể thay đổi được tên màu trong Minecraft, thông thường ta sẽ phải sử dụng lệnh như sau: /nick [mã màu][tên muốn thay thế], ví dụ /nick &cGameB52 => Tên hiển thị sẽ là GameB52 (Màu đỏ).

Để có thể thay đổi được tên màu kết hợp với mã định dạng trong Minecraft, thông thường ta sẽ phải sử dụng lệnh như sau: /nick [mã màu][mã định dạng][tên muốn thay thế], ví dụ /nick &c&oGameB52 => Tên hiển thị sẽ là GameB52 (Màu đỏ).

Và nếu muốn cái tên của mình có nhiều hơn một màu, đồng thời là nhiều hơn 1 mã định dạng, người chơi chỉ cần áp dụng kết hợp tổ hợp câu lệnh như sau: [mã màu 1 + mã định dạng 1 + ký tự 1][mã màu 2 + mã định dạng 2 + ký tự 2], ví dụ /nick &c&oGame&6&lB52 => Tên hiển thị sẽ là Game(Màu Đỏ)B52(Màu Vàng).

Hướng dẫn cách đổi màu trò chuyện trong minecraft

Để cuộc hội thoại của mình trở nên vui tươi hơn, người chơi sẽ lồng ghép những màu sắc vào đấy. Cũng giống như cách đổi tên màu trong minecraft, màu sắc hoặc định dạng khi trò chuyện cũng sẽ thay đổi nếu ta sử dụng câu lệnh phù hợp. 

Cách đổi màu hội thoại trong minecraft

Muốn thay đổi màu trong cuộc hội thoại, đầu tiên phải vào thanh hội thoại sau đó áp dụng quy tắc sau.

Thay đổi màu hội thoại trong Minecraft, thông thường ta sẽ phải sử dụng câu lệnh sau: [mã màu][câu hội thoại], ví dụ như &cHướng dẫn B52 => Câu hiển thị trên màn hình hội thoại sẽ là Hướng dẫn B52 (Màu đỏ).

Cách đổi định dạng hội thoại trong minecraft

Muốn thay đổi định dạng trong cuộc hội thoại, đầu tiên phải vào thanh hội thoại sau đó áp dụng quy tắc sau.

Thay đổi định dạng hội thoại trong Minecraft, thông thường ta sẽ phải sử dụng câu lệnh sau: [mã kiểu][câu hội thoại], ví dụ như &oHướng dẫn B52 => Câu hiển thị trên màn hình hội thoại sẽ là Hướng dẫn B52.

Đâu là cách đổi tên màu trong minecraft nhanh gọn lẹ

Cách đổi màu và định dạng hội thoại trong minecraft

Muốn thay đổi định dạng trong cuộc hội thoại, đầu tiên phải vào thanh hội thoại sau đó áp dụng quy tắc sau.

Thay đổi màu và định dạng hội thoại trong Minecraft, thông thường ta sẽ phải sử dụng câu lệnh sau: [mã màu][mã kiểu][câu hội thoại], ví dụ như &c&oHướng dẫn B52 => Câu hiển thị trên màn hình hội thoại sẽ là Hướng dẫn B52(Màu đỏ).

Chúng ta còn hoàn toàn có thể kết hợp thêm mã màu và mã định dạng trước 1 ký tự hoặc 1 cụm từ trong cuộc hội thoại, miễn là sử dụng đúng câu lệnh sau: [mã màu 1 + mã định dạng 1 + câu hội thoại 1][mã màu 2 + mã định dạng 2 + câu hội thoại 2], ví dụ như &c&oHướng dẫn &6&lB52 => Câu hiển thị trên màn hình hội thoại sẽ là Hướng dẫn(Màu đỏ) B52(Màu vàng).

Khá đơn giản phải không, gần như ai cũng có thể thực hiện được mà khôn cần phải thao tác quá nhiều thứ, chỉ cần nhớ rõ bảng màu và bảng mã định dạng là đủ.!

Dựa vào những câu lệnh trên, chúng ta đã tất cách đổi tên màu trong minecraft và cuộc trò chuyện của mình, giúp trò chơi đa màu sắc hơn. Hy vọng với những chia sẻ trên, mọi người sẽ nhanh chóng thực hiện thành công. Chúc may mắn!